Nordisk tangs erklærede mål er at bringe tang på bordet. Flowery poppy pods. Issues.